13.06.2018 – Jak podnieść bezpieczeństwo importu z Chin?

Transakcje z firmami chińskimi obarczone są dużym ryzykiem. Okazuje się jednak, że o istnieniu szybkich i niedrogich sposobów podniesienia bezpieczeństwa importu z Chin nie wiedzą nie tylko firmy rozpoczynające import bezpośredni z Chin, ale nawet wieloletni importerzy. Każdy kto współpracuje z Chinami powinien wiedzieć jakie są narzędzia zabezpieczające transakcje importowe z Chin i jak dobierać je w zależności od potrzeb oraz spodziewanego poziomu ryzyka.

Webinar jest skierowany do wszystkich, którzy::

 • chcą uniknąć niebezpieczeństwa rozpoczęcia współpracy z oszustami,
 • pragną nawiązać współpracę z właściwym dostawcą,
 • nie wiedzą w jaki sposób mogą mieć wpływ na jakość towarów zamawianych w Chinach,
 • nie chcą płacić dostawcom za towar, który jest wadliwy i/lub niezgodny z zamówieniem.

Podczas webinaru poruszane będą następujące tematy:

 • podstawowe zasady współpracy z Chinami,
 • weryfikacja kontrahenta  – sprawdzenie jego wiarygodności,
 • kontrola jakości towaru – skuteczne narzędzie ograniczające ryzyko otrzymywania towaru niezgodnego z opisem
 • rodzaje kontroli – kiedy? Który rodzaj wybrać?
 • Kontrola 1-szego produktu,
 • kontrola w trakcie produkcji,
 • kontrola przedwysyłkowa,
 • nadzór nad załadunkiem,
 • badania laboratoryjne,
 • norma AQL,
 • Od czego zależy skuteczność przeprowadzonej kontroli?

Webinar Jak podnieść bezpieczeństwo importu z Chin? Weryfikacja kontrahenta, kontrola towaru jeszcze w Chinach. odbył się 13.06.2018 o godzinie 13:00.

Pytania i odpowiedzi na temat bezpieczeństwa importu z Chin

 
 
1. Jakie są angielskie nazwy usług oferowanych przez firmę Verico?
 
WIZJA Lokalna – Factory Audit
Kontrola pierwszego produktu – 1st Article inspection
Kontrola w toku produkcji – DUPRO inspection
Kontrola przedwysyłkowa – Pre-shipment inspection
Nadzór nad załadunkiem – Container loading supervision
 
2. Czy firmie polskiej grozi coś gdy kupuje od firmy CN nie mającej licencji eksportowej? Lub gdy nie mamy wiedzy o braku tej licencji?
 
Wiele firm chińskich nie posiada licencji eksportowej. Korzystają one wówczas z usług firm, które takie licencje posiadają. To nie jest problem. Czasami jednak zdarza się, że pomimo, iż importer nawiązał współpracę z konkretną firmą chińską (prowadził rozmowy, otrzymał fakturę pro-forma, złożył zamówienie, wpłacił depozyt), w fakturze handlowej pojawia się nazwa i numer konta bankowego innej firmy. Warto o tym wiedzieć zanim się złoży zamówienie i ocenić ryzyko.
 
3. Kim są inspektorzy z Państwem współpracujący? Czy wynajęci inspektorzy to Polacy rezydujący w Chinach i współpracujący z Verico czy wynajmujcie Państwo obywateli CHRL? Czy inspektorzy to osoby, z którymi stale współpracujecie?
 
Inspektorzy są Chińczykami najczęściej współpracujący na stałe i posiadający odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie.
 
4. Jak nazywają się licencje, o które mogę zapytać dostawcę?
 
Business Licence oraz Export Licence.
 
5. Czy można gdzieś sprawdzić wiarygodność konta bankowego dostawcy na które przelejemy środki?”
 
Inspektor w czasie przeprowadzania WIZJI Lokalnej prosi dostawcę o okazanie umowy z bankiem, w której jest wyszczególniony numer konta bankowego.
 
6. Czy jeżeli podczas kontroli przed wysyłką okaże się, że dostawca ma coś poprawić, to czy towar jest ponownie sprawdzany?
 
W czasie kontroli towaru inspektor stwierdza stan faktyczny. Jeśli okaże się, że towar ma wady, to importer może zlecić ponowną kontrolę po otrzymaniu informacji od dostawcy, że wady zostały usunięte. Importer może wówczas wynegocjować z dostawcą, aby to dostawca zapłacił za ponowną kontrolę. Firmy chińskie zwykle na to przystają o ile mają zaufanie do firmy kontrolnej, a kontrola została przeprowadzona w sposób profesjonalny.
 
7. Czy Inspektor dzwoni do nas o 3 w nocy naszego czasu, że jest problem podczas załadunku?
 
Może tak się zdarzyć, ale trzeba taką procedurę wcześniej ustalić.
 
8. Jaki jest koszt szkolenia prowadzonego przez Verico i gdzie się ono odbywa?
 
VERICO przeprowadza szkolenia tzw. zamknięte, czyli na zamówienie, w siedzibie naszej firmy w Gdyni. Każdorazowo wyceniamy usługę w zależności o liczby osób biorących udział w szkoleniu. Prosimy o bezpośredni kontakt z nami.
 
9. Jaki jest koszt przeprowadzenia kontroli ilościowej i jakościowej towaru ?
 
Usługę kontroli towaru wycenia się w dniach roboczych. Do wyceny usługi potrzebne są następujące dane: miejsce kontroli, nazwa towaru, jego ilość w podziale na asortyment.
 
10. Jaki jest koszt wizji lokalnej?
 
W przypadku WIZJI Lokalnej, cenę potwierdzamy po otrzymaniu adresu wizyty inspektora. Prosimy o bezpośredni kontakt z nami.
 
11. Jaki jest czas realizacji zlecenia wizji lokalnej lub kontroli jakościowej?
 
Usługi te realizuje się w ciągu kilku dni. Zamawiający otrzymuje raport w następnym dniu roboczym po przeprowadzonej WIZJI Lokalnej/kontroli. Usługi kontroli towaru i nadzoru nad załadunkiem warto zlecić z minimum 1-tygodniowym wyprzedzeniem, czyli tydzień wcześniej zanim towar ma być gotowy. Dzięki temu kontrola odbędzie się we właściwym czasie i wysyłka towaru odbędzie się bez opóźnienia.

Prowadzący:

Prowadzący Webinar o imporcie Podręcznik Importera

Mariola Bańdo-Szwaj

chiny-verico.pl

Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa handlu z Chinami, handlu zagranicznego, a w szczególności importu z Chin, kontroli jakości, wiarygodności firm chińskich. Absolwentka Wydziału Ekonomiki Transportu, kierunek Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim, jest jednym z pierwszych w Polsce absolwentów podyplomowych studiów menadżerskich MBA

Dyrektor spółki VERICO Experts Sp. z o.o., którą współtworzyła w 2002 r. Od 15 lat zajmuje przeprowadzeniem transakcji importowych z Chin, doradztwem w zakresie handlu zagranicznego. Posiada unikalną wiedzę na temat kontroli towarów, którą zdobyła pracując wcześniej w firmie kontrolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu importu z Chin.