Transport Kolejowy z Chin, same konkrety: Terminale, Połączenia, Stawki.

Transport kolejowy – kolej Chiny

Jedwabny Szlak, który łączył drogą lądową Daleki Wschód z Europą był ważną trasą handlową od czasów starożytnych aż do XVII wieku. O jego znaczeniu świadczyć może inne znane określenie – Droga Bogów.

Nowy Jedwabny Szlak jest drogą kolejową, która stanowi coraz silniejszą alternatywę dla transportu morskiego oraz lotniczego z Chin. Podczas webinaru opowiemy o tym, jak odbywa się transport kolejowy, ile kosztuje, jakie są jego zalety i wady względem innych środków transportu.

Webinar Transport kolejowy z Chin, same konkrety: terminale, połączenia stawki już się odbył (środa) o godzinie 13.00. Poniżej znajdują się pytania zadawane przez uczestników w jego trakcie wraz z odpowiedziami.

Michał Golańczyk


Business Development Manager w firmie Morska Agencja Gdynia. Jego przygoda w logistyce i sprzedaży trwa od prawie 10 lat. Doświadczony w zarzadzaniu projektami oraz zespołami sprzedażowymi. Odpowiedzialny za produkt frachtu kolejowego z Chin oraz serwis informacyjny www.kolejchiny.pl. Związany z projektem Ministerstwa Rozwoju “Kolej na Polskę – Nowy Jedwabny Szlak” – jako członek wspierający Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki PSML. Bierze czynny udział pro bono w bilateralnej kooperacji administracji rządowej z przedstawicielami firm z branży TSL, środowisk biznesowych i akademickich w strategii rozwoju kolei oraz rozbudowy infrastruktury logistycznej w Polsce.

Pytania i odpowiedzi na temat transportu kolejowego z Chin

 

Kiedy ruszy pociąg z Shenzhen, coś wiadomo? były przymiarki, jeden pociąg i cisza.

– Nie mam w tym momencie żadnych informacji o planowanym pociągu z Shenzhen. Natomiast patrząc na mapę połączeń to istotnie ten rejon mógłby w przyszłości pokusić się o własne połączenie.

 

Czy KolejChiny.pl realizuje połączenia z Hong Kongu?

– Transport z Hong Kongu jest fizycznie możliwy, ale jest nieopłacalny ze względu na opłaty celno-podatkowe które pobierane są na granicy z Chinami.

 

w Hong Kongu jest VAT?

– Nie, ale obowiązuje stawka około 15% podatku od zysków dla przedsiębiorców. Natomiast w tym wypadku wspominałem o podatku nie w Hong Kongu, lecz w Chinach (jako import do Chin), gdzie skala podatkowa dla firm z kapitałem zagranicznym wynosi od 3 do 25%.

 

Chińczycy coś importują z Hong Kongu? Też się nie opłaca?

– Chińczycy muszą mieć wizę by wjechać do Hong Kongu na zakupy (która to kosztuje). Ceny elektroniki w Hong Kongu są niewiele, ale jednak są niższe. Bardziej opłacalne jest kupić towar od kogoś z Hong Kongu, kto odwiedza Chiny.

 

Czy konferencja będzie dostępna po jej zakończeniu?

– Webinary PodrecznikImportera.pl są spotkaniami na żywo

 

Czy webinar jest nagrywany? – jeśli tak to czy można liczyć na otrzymanie mailem linku do nagrania – ze względu za słabą jakość połączenia niestety nie widziałam większej części.

– Webinary nie są nagrywane.

 

Czy KolejChiny.pl oferuje serwis kolejowy w relacji powiedzmy: Wuhan > Astana?

– Tak, ale tylko pełnokontenerowy i w znacznej ilości.

 

Czy KolejChiny.pl realizuje serwis z  Wietnamu, Korei, Tajwanu?

– Obsługujemy Chiny kontynentalne. Do wyżej wymienionych państw, nie ma połączenia kolejowego.

 

Czy realizujecie transport kombinowany morsko-kolejowy z tych krajów?

– Z uwagi na łączną cenę i czas, nie realizujemy tego typu biznesu.

 

Jakie maksymalne obciążenie towarem kontenera 20 DV w transporcie kolejowym?

– 22 tony

 

Jaka jest maksymalna waga brutto towaru w transporcie kontenera 40’HC?

– 22 tony.

 

Czy Łódź jest ciągle w grze, jeśli chodzi o kolejowe centrum przeładunkowe?

– Tak. Ostatnie informacje na ten temat można przeczytać w tym artykule.

 

Czy jest możliwość odebrania kilku przesyłek z różnych fabryk przy drobnicy??

– Tak. Realizujemy tego typu usługi dla naszych klientów. Do terminala ładunki od kilku fabryk są traktowane jako ładunki LCL, od terminala do Polski jako FCL.

 

Może kiedyś przekopią cieśninę Beringa?

– Prace badawcze nad połączeniem kolejowym trwają od ponad 4 lat. Projekt jest w dość zaawansowanym stadium. Planowane jest połączenie kolejowe na tym odcinku jako alternatywa dla transportów morskich z Chin do USA.

 

Czy z Wietnamu do Europy możliwy jest transport drogą lądową?

– Nie. Na dzień dzisiejszy nie.

 

Mam pytanie o dokumenty w transporcie kolejowym. Na rynku są różne BL (Bill of Lading – konosament), WAYBILL (list przewozowy), SMGS (Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS stosowany jest obecnie w komunikacji kolejowej z krajami byłego ZSRR, Mongolią i krajami socjalistycznymi Dalekiego Wschodu). Mamy towar na LC i bank każdorazowo twierdzi ze pomimo prezentacji dokumentów nie widza dokumentu transportowego – oryginalnego.

– Dla banku proszę przedstawić dokument SMGS jako odpowiednik listu kolejowego.

 

Jak z przewozem ADR koleją (ładunki niebezpieczne)?

– Na tą chwilę nie ma takiej możliwości.

 

Czy w przyszłości będzie można transportować ładunki ADR koleją?

– Trudno mi udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, gdyż nie wiem, w którym kierunku będzie zmierzać polityka operatorów kolejowych. Myślę jednak, że zwiększająca się liczba połączeń oraz ogromny niezagospodarowany rynek klientów z ADR powinien wymusić taką możliwość. Jako głos na „nie”, należy uznać fakt, że pociąg mija terytoria innych państw. Te, na pewno z niechęcią patrzą na ewentualne skutki katastrofy kolejowej z ładunkami ADR na swoim terytorium.

 

Czy transportujecie baterie – power banki razem z drobnicą?

– Jest to problematyczny towar ze względu na ograniczenia nakładane przez operatorów kolejowych. Jednak po podaniu specyfikacji ładunku każdorazowo sprawdzamy możliwość importu tego typu towarów.

 

Czy Bill of Lading (BL) w kolei jest papierem wartościowym?

– Jest to problematyczne pytanie ze względu na nie do końca uregulowane przepisy w transporcie kolejowym. W obecnym momencie każda spedycja powinna weryfikować obieg dokumentów pomiędzy shipperem (nadawcą) a klientem i wymagać okazania dokumentu BL. Warto jednak zwrócić uwagę, że BL występują w wersji „House”. BL Master występuje w wersji SMGS które jednak do klienta najczęściej w oryginale nie trafiają.

 

Jak z połączeniem kolejowym Chiny – Kazachstan?

– Istnieje i ma się dobrze. Zwracam jednak uwagę na fakt, że towary jadące do Kazachstanu, nie znajdują się na pociągu jadącym do Polski. Nie ma możliwości wyładunków i doładunków towarów po drodze.

 

Czy możliwy jest transport w relacji Chiny – Kazachstan?

– Tak, ale tylko pełne kontenery.

 

Czy KolejChiny.pl oferuje także wysyłki eksportowe?

– Oczywiście. Zapraszam z zapytaniami.

 

Czy umiecie załatwić certyfikat CE?

– Sprawa dostarczenie certyfikatu CE, leży w gestii załadowcy. To on powinien poddać towar kontroli. Można również skorzystać z usług profesjonalistów, jak choćby bigchina.pl

 

Jaka panuje wilgotność powietrza w kontenerach w transporcie kolejowym z Chin?

– Poziom wilgotności w kontenerze uzależniony jest od temperatury zewnętrznej. Jest to identyczna sytuacji jak w transporcie morskim. By mieć pewność, że towar dojedzie suchy, można do środka kontenera zamontować pochłaniacze wilgoci. Dla naszej firmy nie stanowi to problemu.

 

Kiedy cena transportu kolejowego będzie równa cenie transportu morskiego?

– Myślę, że w przeciągu 2 lat cena transportu kolejowego pomiędzy dwoma terminalami może spaść do poziomu 3 tys USD. W tym samym czasie z powodu przetasowania na rynku armatorskim, okresowo, cena jednostkowa jednego kontenera 40’HC może osiągnąć poziom 2,6 tys USD. I jest to według mnie najbardziej zbliżony poziom jaki może się pojawić na rynku.

 

w Chinach i Rosji są różne wymiary torów kolejowych, jak to jest technicznie rozwiązane?

– Bezpośrednio do terminala w Małaszewiczach pociąg może wjechać na szerokich torach. Pociągi które jadą do Warszawy, Łodzi czy też na zachód, są przeładowywane na granicy. Obecnie można przeładować kontener na drugi wagon bardzo sprawnie. W pociągach pasażerskich wymieniane jest podwozie wagonu kolejowego. Sam wagon z pasażerami jest unoszony do góry a zmiany dokonuje się na samych torach.

 

Gdzie szukać towaru z Chin? Czy Alibaba to dobry serwis?

– Serwis Alibaba to taki sam serwis jak Allegro czy ebay. Obarczony jest tym samym ryzykiem. Może nawet większym, gdyż trudniej dochodzić swoich racji na drugim końcu świata. Polecam korzystać z usług bigchina.pl lub chińskiraport.pl w celu weryfikacji partnerów biznesowych.

 

Czy możliwe są dostawy dedykowane do firm posiadających bocznice kolejowe w głębi kraju?

– Technicznie tak, ale z uwagi na koszty transportów kolejowych po Polsce sugeruję stosować to rozwiązanie tylko dla biznesów składających się jednorazowo z kilkunastu kontenerów.

 

Czy projekt Nowego Jedwabnego Szlaku ma wpływ na usługi/działalność KolejChiny.pl? Jeśli tak to jaki?

– Tak. Każdy rozwój projektu Nowego Jedwabnego Szlaku to szansa dla naszych klientów na szybszy i tańszy serwis. Jednocześnie, zapewnia nam to pracę.

 

Czy kontrahent może dostarczyć towar kurierem do magazynu przy terminalu?

– Oczywiście. Technicznie każdy załadowca może dowieźć do naszego magazynu swój towar. Proszę jednak pamiętać o odprawie celnej którą należy dokonać na magazynie klienta lub naszym.

 

Ile zostało przewiezionych kontenerów w 2016 łącznie i jakie są prognozy na 2017?

– Jeśli chodzi o statystki naszej firmy to danych tych, z uwagi na dbanie o poufność biznesu naszych klientów nie ujawniamy. Jeśli chodzi o dane ogólnopolskie to nie wiem, czy takie statystki ktoś publikuje. Z moich szacunków wynika, że rok 2016 to ponad 29 tys. kontenerów które przyjechały z Chin do Polski. Rok 2017 zapowiada się znacznie lepiej.

 

Jaki jest maksymalny czas magazynowania towaru przy konsolidacji Ładunków drobnicowych?

– Ilość dni jakie może towar spędzić na magazynie tak naprawdę zależy od potrzeb klienta. Proszę pamiętać jednak o tym, że towar bez zakończenia odprawy celnej importowej w Polsce, może spędzić na magazynie 90 dni.

 

Kiedy następny Webinar?

– Następny webinar: 1 marca 2017, godz. 13.00.

 

Czy na Państwa magazynie możliwe jest formowanie palet z odprawionymi przesyłkami do dalszej dystrybucji drobnicowej w kierunku UE?

– Tak, oczywiście. Świadczymy takie usługi.

 

Czy przewiduje Pan, że kongestia w Małaszewiczach będzie się pogłębiać? Czy raczej się poluzowało na terminalu?

– Należy rozdzielić dwie kwestie. Jedna kwestia to skutki przestoju które np. w ubiegłym roku powodował urząd celny swoim strajkiem włoskim. Druga, to sytuacja z ilością terminali w Małaszewiczach. Do niedawna były dwa, PKP oraz Europortu. W tym momencie sytuacja uległa poprawie, gdyż terminal Agrostop również przyjmuje kontenery z Chin.

 

Czy można sprawdzić firmy pośredniczące które wynajdują towary w Chinach i pobierają marżę?

– Proszę skorzystać z serwisów bigchina.pl oraz chinskiraport.pl

 

Czy macie ograniczenia wagowe, wymiarowe przesyłek LCL (drobnicowych)? jeżeli tak to czy są dodatki do stawki?

– Za towary niepiętrowalne należy zapłacić po wymiarze od ziemi do sufitu. Ważne również by ładunek jednostkowy nie przekraczał 4 ton.

 

Jaki jest maksymalny czas magazynowania towaru przy konsolidacji Ładunków drobnicowych?

– Jak odpowiadałem wcześniej, nie mamy ograniczeń czasowych poza tymi narzuconymi przez Urząd Celny w Polsce. Oczywiście magazynowanie ponad przyznane dni wolne wiążę się z dodatkową opłatą.

 

Współpracują Państwo z terminalem w Sławkowie? Zdaje się to być wygodnym połączeniem ze względu na szerokotorową linię LHS.

– Terminal w Sławkowie nie obsługuje połączeń kolejowych z Chin, a jedynie transporty intermodalne oraz pociągi dedykowane.

 

Czy mogę podesłać Wam etykiety nadawcze, żeby kurier mógł‚ odebrać drobnicę z Pruszkowa?

– Tak, istnieje taka możliwość.

 

Czy koleją możliwy jest transport w kontenerach IO- Tank 20′?

– Nie, obecnie nie ma takiej możliwości. Tylko kontenery dry (suche) oraz reefer (utrzymujcie stałą temperaturę).

 

Czy są stałe stawki/taryfy na kolekcję przesyłek LCL w Chinach (dla przesyłek EXW w relacji DOOR – TERMINAL)?

– Tak, zapraszamy na stronę www.kolejchiny.pl

 

Mogą wystąpić dodatki overlength, overweight? czy taryfa online to uwzględnia?

– Taryfa przelicza stawkę w drobnicy jako waga miara czyli 1 cbm = 1 tonie. Według tego przelicznika liczmy klienta.

 

Czy jest opcja na kontener 45ft pallet wide?

– Sprawdzamy to indywidualnie z terminalami. Technicznie wagon kolejowy ma możliwość załadunku kontenera 45ft gdyż kontenery reefery mają wielkość 45.

 

Czy obsługujecie ładunki mega ciężkie np skrzynia 15 ton? czy magazyn w Pruszkowie podoła?

– Nie zdarzają się często takie ładunki, ale mamy możliwość ich obsługi, po wcześniejszym poinformowani nas, byśmy mieli możliwość przygotowania odpowiedniego sprzętu.

 

Czy jesteście w stanie sprawdzić towar na magazynie w Chinach czy nie posiada uszkodzeń?

– Tak, zawszę sprawdzamy towary LCL na magazynie w Chinach i w Polsce. Każdy załadunek jest dodatkowo fotografowany.

 

Słychać było o terminalu w Kutnie przy połączeniu w eksporcie do Chin. Czy to był jednorazowy transport, czysto medialny dla Chińczyków?

– PR związany z kolejami z Chin bywa bardzo często zaskakujący. Przykład Kutna to przykład reklamy jednego pociągu z Chengdu do Łodzi którego to obsługą pochwaliły się trzy spedycje w trzech różnych miastach.

 

Jakie są średnie stawki za 1m3 w drobnicy

– Po szczegółowe stawki zapraszam na stronę www.kolejchiny.pl

 

Czy chiński dostawca możne samodzielnie dostarczyć ładunek drobnicowy do Wuhan

– Tak, nie ma problemu.

 

Dziękuję za odpowiedź dot. magazynowania, ale odpowiedział‚ Pan o magazynowaniu w Polsce, chodzi mi o rozwiązanie że na przykład 4-5 fabryk kończy produkcję w odstępie 3 tygodni w chcemy to skonsolidować np. w Wuhan.

– Nie ma z tym problemu. Naliczona zostanie jedynie opłata za postój na magazynie.

 

Jaka wilgotność panuje w kontenerach, chodzi mi o problemy z korozją przy towarze elektrycznym.

– Ze względu na panujący klimat na odcinku 11 tys kilometrów, nie da się określić amplitudy wilgotności w kontenerze. Natomiast można zamówić pochłaniacze wilgotności i zamontować je do kontenera.

 

Czy na granicy Chiny-Rosja zmieniane są wagony czy tylko koła?

– W Chinach dominuje rozstaw osi tak jak w Polsce czyli 1 435 mm. W Rosji 1 520 mm. Sposoby zmiany wagonów lub kontenerów są zróżnicowane w zależności od operatora kolejowego.

 

Czy jest możliwe monitorowanie transportu (wilgotności, temperatury, pozycji) online?

– Mamy możliwość monitorowania pozycji pociągu. W kontenerach nie ma czujników temperatury i wilgotności.

 

Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania na temat transportu kolejowego z Chin – skontaktuj się:

www.KolejChiny.pl
m.golanczyk@kolejchiny.pl

Najbliższe webinary: