25.07.2018 – Kolej z Chin dla każdego

Prostota, większa dostępność i spadające stawki – to wszystko składa się na rosnącą popularność frachtu kolejowego z Chin. Jak to wykorzystać do napędzenia własnego biznesu? Jakie są przewagi frachtu kolejowego nad frachtem morskim, na co trzeba uważać i o czym warto pamiętać importując kolejowo z Chin – o tym wszystkim będziemy rozmawiać podczas webinaru Kolej z Chin dla każdego – zapraszamy.

Szkolenie skierowane jest szczególnie dla:

  • odbiorców zaczynających przygodę w handlu zagranicznym,
  • importerów poszukujących alternatywy dla transportu morskiego,
  • firm, którym zależy na szybkim imporcie produktów.

Webinar Kolej z Chin dla każdego odbył się 25.07.2018 (środa) o godzinie 13.00.

Pytania i odpowiedzi na temat importu koleją z Chin

 
1. Skąd pochodzą wykresy wykorzystane w prezentacji?
 
Wykresy prezentowane podczas webinaru pochodzą z ogólnodostępnych danych szacunkowych przezentowanych przez firmy spedycyjne jak i ośrodki badawcze w Polsce.
 
2. Czy transport produktów ze szkła drogą kolejową to dobry pomysł?
 
Nie ma przeciwwskazań do transportu tego rodzaju produktów o ile oczywiście są one odpowiednio zapakowane i przygotowane do transportu. Istnieje także możliwość ubezpieczenia towaru do pełnej wartości co zawsze polecamy.
 
3. Czy ze wszystkich terminali pociągi wyjeżdżają kilka razy w tygodniu?
 
Nie, nie ze wszystkich. Jednak z najpopularniejszych, omawianych podczas webinaru pociągi wyjeżdżają kilka razy w tygodniu.
 
4. Czy istnieje system monitorowania kontenera w transporcie?
 
Istnieje możliwość monitorowania za pomocą nadajnikia GPS jednak takie rozwiązanie stosowane jest przy dużych wolumenach i regularnych przesyłkach.
 
5. Jaki jest czas oczekiwania na WIT?
 
Czas oczekiwania na WIT jest bardzo różny i zależy ściśle od obłożenia organu wydającego. Nie można określić konkretnego okresu czasu.
 
6. Czy przy EXW i wycenie na KolejChiny.pl koszt odprawy eksportowej będzie po stronie załadowcy czy importera?
 
Przy warunkach EXW koszt ten pokrywa importer.
 
7. Jak odnoszą się Państwo do planowanej budowy CPK?
 
Myślę, że sama idea jest ciekawa jednak jest za wcześnie aby ją oceniać. Ważne, żeby wraz z nią modernizacji uległa istniejąca już infrastruktura intermodalna. Są też obawy, że przez duży nakład środków na tę inwestycję zaniedbane zostaną inne, palące potrzeby innych ośrodków przeładunkowych, m.in. Małaszewicz.
 
8. Czy przy 5 kartonach jest spora różnica między transportem samolotem, a koleją?
 
Wszystko zależy od wymiarów i wagi tych kartonów jak również od miejsca ich podjęcia.
 
9. Skąd pomysł na używanie warunków FOB w transporcie kolejowym? W akredytywie bank nie uzna takich warunków do kolei, a celnicy mogą robić trudności przy odprawie celnej.
 
Używanie takich warunków popularyzuje się z powodu podobieństwa do transportu morskiego. Import z koleją z Dalekiego Wschodu jest stosunkowo nowym rodzajem transportu stąd próba przyrównania go do czegoś bardziej znanego i popularnego, czyli transportu morskiego.
 
Nie mieliśmy żadnych problemów z odprawami na warunkach FOB.
 
10. Jaki jest koszt transportu kolejowego z Chin do Polski? Proszę o podanie stawki dla kontenera 20-stopowego.
 
Kontenery 20’ w transporcie kolejowym akceptowane są tylko w parach. Cena zależy od miejsca podjęcia. Zapraszamy do kontaktu przez naszą stronę i podanie szczegółów transportu, przygotujemy wycenę.
 
11. Co stanie się w przypadku ładunków paletowych LCL, przy których palety są nietypowe na warunki europejskie (wymiary i układ otworów dostosowane pod wózek widłowy chiński)? Czy są stosowane dodatkowe opłaty przy rozformowaniu takiego ładunku w magazynie w Pruszkowie?
 
Raczej nie, jeśli jednak są to towary lub palety bardzo nietypowe poprosimy o przesłanie zdjęć, oszacujemy bądź potwierdzimy brak dodatkowych kosztów.
 
12. Czy w transporcie kolejowym również działa opcja zwolnienia teleksowego?
 
Tak, działa.
 
13. Czy do odebrania towaru z Pruszkowa trzeba przedstawić dokument – jakiś list przewozowy?
 
Dane kierowcy muszą być zaawizowane odpowiednio wcześniej a z naszej strony musi być do Państwa przekazana informacja, że przesyłka jest zwolniona i gotowa do odbioru.
 
14. Czy planujecie Państwo podobne szkolenie odnoścnie exportu?
 
Na razie nie, ale zapraszamy do konkretnych pytań przez naszą stronę, chętnie pomożemy. Prawdopodobnie takie szkolenie odbędzie się w kolejnej edycji Podręcznika Importera.
 
15. Baterie jak nie koleją to czym? Zarówno lotniczo, jak i statkiem?
 
O ile wiemy droga morską transport baterii również nie jest bezproblemowy i wymaga każdorazowego sprawdzania.
 
16. Czy stawki transportu kolejowego są konkurencyjne w stosunku do transportu morskiego?
 
Na warunkach EXW, przy małych i lekkich przesyłkach stawki są porównywalne ale trzeba to porównywać na konkretnym przykładzie.
 
17. Czy mogą Państwo zapewnić usługę metkowania towaru w Pruszkowie czy trzeba oddelegować do tego pracownika?
 
Jak najbardziej możemy zapewnić taką usługę.
 
18. Jak często zdarza się przesunięcie załadunku z jednego pociągu na drugi, który wyjeżdża tydzień później? Pytanie dotyczy stacji Chengdu.
 
Z doświadczenia wiemy, że nie zdarza się to często.
 
19. Czy jest możliwość odprawy celnej w procedurze uproszczonej i zastosowanie art. 33a do VAT?
 
Tak, po uprzednim dokładnym zweryfikowaniu importera.
 
20. Czy jest możliwość importu koleją z Korei?
 
Nie istnieje na razie bezpośrednie połączenie klejowe z Polską.
 
21. Ile trwa wycena transportu?
 
Staramy się aby klient otrzymał odpowiedź tego samego dnia.
 
22. Ile mam czasu na rozładunek kontenera?
 
Standardowo przyjmuje się max 8h na rozładunek i odprawę, czym innym są dni wolne na terminalu (demurrage) i czas za zwrot pustego kontenera (detention).
 
23. Czy transport kolejowy z Hong Kongu (kartony lub palety) jest możliwy?
 
Niestety transport koleją z Hong Kongu jest problematyczny m.in. ze względów celno-podatkowych. Wielu załadowców decyduje się na dostawę do Chin do pobliskiego Shenzhen, stamtąd bez problemu można zorganizować transport kolejowy.
 
24. Czy zajmują się Państwo także eksportem do Chin koleją?
 
Tak, jak najbardziej, zachęcamy do kontaktu.
 
25. Co z remontami na trasie kolejowej? Czy często spotyka się opóźnienia?
 
Na szczęście obecnie prowadzone remonty nie odbijają się nie czasach dostaw.
 
26. Ile dni wcześniej trzeba zamówić transport FCL?
 
Min. ok tydzień przed planowanym wyjazdem pociągu.
 
27. Czy na trasie Łódź – Chengdu jeżdżą chłodzone kontenery 20′?
 
Osobiście nie realizowaliśmy takich transportów zapraszam jednak do zapytania przez stronę.

Prowadzący:

Prowadzący Webinar o imporcie Podręcznik Importera

Michał Golańczyk

kolejchiny.pl

Business Development Manager w firmie Morska Agencja Gdynia. Jego przygoda w logistyce i sprzedaży trwa od prawie 10 lat. Doświadczony w zarzadzaniu projektami oraz zespołami sprzedażowymi. Odpowiedzialny za produkt frachtu kolejowego z Chin oraz serwis informacyjny www.kolejchiny.pl. Związany z projektem Ministerstwa Rozwoju “Kolej na Polskę – Nowy Jedwabny Szlak” – jako członek wspierający Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki PSML. Bierze czynny udział pro bono w bilateralnej kooperacji administracji rządowej z przedstawicielami firm z branży TSL, środowisk biznesowych i akademickich w strategii rozwoju kolei oraz rozbudowy infrastruktury logistycznej w Polsce.